Ηλεκτρονική Αίτηση

Για Μοριακό Έλεγχο του Κορωνοϊού SARS-CoV-2

Η υποβολή αιτήσεων για αυτό το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΣΤ