Ηλεκτρονική Αίτηση

Rapid Τest Αντιγόνου COVID-19

Η υποβολή αιτήσεων για αυτό το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΣΤ