Ηλεκτρονική Αίτηση

Μοριακή Εξέταση & Rapid Test

Η υποβολή αιτήσεων για αυτό το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΣΤ